I 1975 ble Rombaksmusikken tildelt Vinterfestukas høyeste utmerkelse Sølvslegga.