Rombaksmusikken fikk i går tildelt Ankenes Sparebanks Hederspris for år 2000.
Kjell Dalmo overleverte prisen til Svein-Olav Andersen representant for Rombaksmusikken.

hederspris  – Hvert år har vi vært på leting etter verdige mottakere
  av prisen og i år søkte vi blant
  kulturinstitusjonene i byen. Og Rombaksmusikken er
  virkelig en kulturinstitusjon i Narvik, sa Kjell Dalmo,
  som leder av forstanderskapet delte ut prisen på vegne av banken.
  I komiteens begrunnelse for tildelingen heter det blant annet:
  – Rombaksmusikken har, siden den ble stiftet for over 40 år siden,
  vært selve symbolet på Vinterfestuka i Narvik. Med sin spilleglede
  og entusiasme får de alle i godt humør og ekte VU-stemning.
Vinterfestuka uten Rombaksmusikken er utenkelig.

Komiteen legger også vekt på
Rombaksmusikken som markedsfører utover Narviks bygrenser.
– I forbindelse med VU-markering i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland,
har Rombaksmusikken satt Narvik/Ofotregionen på kartet.
På vegne av Rombaksmusikken mottok Svein-Olav Andersen prisen, som blant annet er
en sjekk på 15.000 kroner.
– Trolig blir pengene brukt som inngangsbeløpet vi må betale for å få lokaler i Lokstall 1,
fortalte Andersen.