Igenom ödemarker skall den banan gå,
över berg och dalar, över bäck och å.
Mycket arbete her bliver, skall dem banan färdig få,
för malm skall börja köras nittenhundratvå.

Banans andra ände det är Luleå,
sedan skall den över höga fjället gå.
Intill gruvan Luossavara skall den banan stryka fram
över norska gränsen till Ofotens hamn.

Mellan höga fjällen vid Ofotens fjord
skall en by anlägges uppi höga nord,
der en järnväg ifrån Sverige kommer till att tåga fram,
och det kände stället är Vicktoriahamn.

Rombaksmusikken Aktiviteter 2012

 

 Januar Generalforsamling
   
 Februar Øver så det gnistrer
   
Mars Spilling åpning av Rica hotell
   
April Vi e slitne og slapper av
   
Mai Vi e slitne og slapper av
   
Juni Folkefest i Rombaksbotn
   
Juli Spilling Narvik kommune markering ERIH
Spilling Hålogaland Revisjon
   
August Vi har lærerferie
   
September Spilling Futurum
   
Oktober Spilling 70 årsdag
   
November Spilling Opplevelseskonferanse
   
Desember

Vi møte for å forberede oppstart av øvelser for 2013
God jul og godt nyttår

Samarbeidspartnere